Tietosuojaseloste

Me Pasastar Markkinoinnissa haluamme, että voit luottaa siihen, että suojaamme yksityisyyttäsi. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, miksi ja miten käsittelemme henkilötietoja liiketoiminnassamme.

1. Rekisterinpitäjä

Pasastar markkinointi Oy
Y-tunnus: 3160463-2
Vuorikatu 35 D, sisäpiha, 1 krs
15100 Lahti
tietosuoja@pasastar.fi

 

2. Näitä tietoja käsittelemme

Käsittelemme henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on tarpeellista alla kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjänä

Rekisterinpitäjänä käsittelemme tyypillisesti sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin liittyviä tietoja, työnhakijoihin liittyviä tietoja sekä verkkopalvelun käytöstä kerättyjä tietoja.

Sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin liittyvät tiedot:

  • Yhteyshenkilön perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Yhteyshenkilön asemaan liittyvät tiedot, kuten asema ja vastuualue
  • Yhteyshenkilön edustaman yrityksen tiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, y-tunnus, toimiala
  • Yhteistyöhön liittyvät tiedot, kuten sopimukset, tilaukset ja laskutustiedot
  • Yhteyshenkilön kanssa käyty viestintä

Verkkosivun käyttöön liittyvät tiedot:

  • Tiedot käytettävästä laitteesta, kuten selainversio, laitetyyppi, ruudun koko, näytön tarkkuus, käyttöjärjestelmä, IP-osoite.
  • Tiedot verkkopalvelun käytöstä, kuten sivulatauksista, verkkopalvelussa käytetystä ajasta ja nähdyistä sisällöistä.

Työnhakijoihin liittyvät tiedot:

  • Työnhakijan nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Työnhakijan koulutus ja työhistoria
  • Muut työnhakijan hakemuksessa ja työhaastattelussa ilmoittamat tiedot, kuten kielitaito, IT-taidot, palkkatoive.

Keräämme tiedot lähtökohtaisesti sidosryhmiltä ja yhteistyökumppaneilta itseltään. Saatamme kerätä tietoja myös viranomaisten pitämistä rekistereistä tai muista yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta.

Työnhakijoiden tiedot keräämme pääosin henkilöltä itseltään yhteydenoton yhteydessä joko verkkopalvelussa olevan rekrytointilomakkeen avulla tai muutoin, esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse tai haastattelun kautta.

Verkkopalvelun tiedot kerätään pääosin evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Evästeiden avulla kerätyn tiedon perustella käyttäjää ei voida suoraan henkilökohtaisesti tunnistaa.

Henkilötietojen käsittely toimeksiantajan lukuun

Käsittelemme kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja vain rekisterinpitäjän roolissa toimivan toimeksiantajamme ohjeistuksessa ja lukuun. Tyypillisesti tällaisia tietoja ovat toteuttamaamme puhelinmarkkinointiin ja sen laadunvalvontaan tarvittavat henkilötiedot, kuten nimi- ja puhelinnumero sekä myyntipuhelutallenteet. Pasastar Markkinointi ei missään tilanteessa käytä toimeksiantajalta saamiaan tietoja omiin tarkoituksiinsa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa rekisterinpitäjänä olevan yrityksen verkkosivuilta.

 

3. Miksi käsittelemme tietoja ja millä perustein?

Käsittelemme yhteistyökumppaneidemme ja sidosryhmiemme yhteyshenkilöiden henkilötietoja yhteistyön hallintaan ja yhteistyön toteuttamiseen. Käsittely perustuu tällöin sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvään oikeutettuun etuun.

Työnhakijan tietoja käsittelemme rekrytointiprosessin läpiviemiseksi ja työsopimuksesta neuvottelemiseksi. Käsittelemme henkilötietoja tällöin antamaasi suostumukseen perustuen. Voit milloin tahansa perua antamasi suostumuksen. Huomioithan kuitenkin, että suostumuksen peruuttaminen voi johtaa rekrytointiprosessin keskeyttämiseen, sillä hakemuksen käsittely ei ole mahdollista ilman henkilötietojesi käsittelyä.

Tietoja voidaan käsitellä myös suoramarkkinointi- ja viestintätarkoituksiin, palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen, raportointiin ja väärinkäytösten estämiseksi. Tällöin käsittely perustuu Pasastar Markkinoinnin oikeutettuun etuun. Oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä voit vastustaa kohdassa 7 kuvatuin tavoin.   

Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää muun muassa palveluiden personointiin, verkkopalvelumme käytön analysointiin ja mainonnan kohdentamiseen. Voit kieltää evästeiden käytön selaimesi asetusten avulla. Evästeasetukset ovat selainkohtaisia, joten muutosten vaikutukset eivät rajoitu vain Pasastar Markkinoinnin verkkopalveluun ja halutut valinnat tulee tehdä erikseen jokaisella selaimella ja laitteella erikseen.

Pasastarin verkkopalvelussa on Pasastarin evästeiden lisäksi käytössä kolmansien osapuolien, kuten mittauspalveluiden tarjoajien, mainosteknologiatoimittajien sekä sosiaalisen median palveluiden, evästeitä. Osa kumppaneista käsittelee evästetunnisteita ja niihin liittyviä sivuston käyttötietoja rekisterinpitäjinä, ja määrittelee siten evästietojen käyttötarkoitukset ja keinot. Pasastar pyrkii sopimuksellisesti varmistamaan, että ko. tahot käyttävät evästeitä kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.  

Pääasiallisesti käyttämämme kumppanit sekä lisätietoja niiden tietojen käsittelystä ja tarjotuista valinnanmahdollisuuksista on listattu alla:

Lisäksi kolmansien osapuolien kohdentamaan mainontaan voi vaikuttaa www.youronlinechoices.eu -sivustolla.

 

4. Miten pitkään säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme yhteistyösuhteeseen liittyviä henkilötietoja yhteistyön ajan ja kohtuullisen ajan yhteistyön päättymisestä lukien, jonka jälkeen poistamme tiedot. Säilytämme tämän ajan jälkeen tietoja, jotka ovat tarpeen lainsäädännön noudattamiseksi muun muassa kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

Työnhakijoiden henkilötietoja säilytämme kaksi vuotta sen kalenterivuoden lopusta lukien, jolloin rekrytointiprosessi on päättynyt.

 

5. Miten siirrämme ja luovutamme tietoja?

Käsittelemme henkilötietoja A-lehdet-konsernin sisällä niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joista on kerrottu ylempänä kohdassa 3. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.

Tutkimus ja tuotekehitys: Voimme luovuttaa tietojasi tutkimusta sekä tuotekehitystä varten. Tiedot on pääsääntöisesti muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä henkilökohtaisesti tunnistettavissa.

Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille

Suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellet ole tätä kieltänyt.

Perintä: Voimme luovuttaa tietojasi valikoiduille kumppaneillemme saataviemme perimiseksi.

Oikeusvaateet ja rikkomukset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Lisäksi henkilötietoja voi käsitellä kolmannet osapuolet seuraavissa tapauksissa:

Henkilötietojen käsittelijät: Käytämme kolmansien osapuolten palveluja, jolloin varmistamme tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan toimeksiannosta ja lukuumme henkilötietojen käsittelijöinä.

 

6. Miten tietoja suojataan?

Suojaamme henkilötietoja katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä, oikeudettomalta pääsyltä ja luovutukselta asianmukaisin tietoturvakeinoin. Varmistamme tietoturvallisen käsittelyn esimerkiksi palomuurein ja muilla teknisin keinoin, rajaamalla pääsyä tietoihin ja varmistamalla, että työntekijämme sekä alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja annettujen ohjeiden, heille myönnetyn käyttöoikeuden ja sopimusten mukaisesti. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

 

7. Miten voin vaikuttaa tietojeni käsittelyyn?

Sinulla on useita tapoja vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn.

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Tietojen siirtäminen: Voit myös halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä tietosuoja@pasastar.fi.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuin keinoin. Suoramarkkinointisuostumuksen voit peruuttaa painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Oikeuksien käyttäminen: Käyttäessäsi yllä kuvattuja oikeuksia voit olla yhteydessä tietosuoja@pasastar.fi Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti.

 

8. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Varaamme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi. Tietosuojaselosteen muutoksista ja päivityksistä tiedotetaan palvelussamme.

Tietosuojaseloste päivitettiin viimeksi 21.5.2021.